top of page

MAGYARORSZÁG TISZTELETBELI KONZULÁTUSA 
TIROL

 

Tiszteletbeli konzulnál intézhetö ügyek

Közjegyzöi tevékenységek:

 •  aláírás hitelesítése  (pl.meghatalmazásra, adás-vételi szerzödésre);

 •  másolat hitelesítése (pl.okirat, bizonyítvány stb.);

 •  életbenléti igazolás  (pl.nyugdíjjal kapcsolatos dokumentumok hitelesítése);
   

Hatósági ügyintézés:

 •   útlevélkérelem benyújtása újszülött, és 12 év alatti gyermekek számára ; (újszülött esetén kizárólag abban az esetben, ha a gyermek magyarországi anyakönyvezése elkészült, vagy már folyamatban van, és ezt igazolni tudja. pl.: a magyarországi anyakönyvvezető által kiállított igazolással);

 •   állampolgárság igazolása iránti kérelem okmányainak átvétele; (Állampolgársági bizonyítvány)

 •   a magyar állampolgárságról való lemondás okmányainak átvétele;

 •   okiratok beszerzése Magyarországról
   -születési,-házassági,-halotti anyakönyvi kivonatok;
   -hatósági erkölcsi bizonyítvány;
   -családi állapot igazolás;

 •   talált tárgyak és bevont okmányok továbbítása az innsbrucki Fökonzulátus részére;
   

Az alábbi esetekben a tiszteletbeli konzul NEM jogosult eljárni

 •   születés anyakönyvezése;

 •   házasság,- válás,- haláleset anyakönyvezésére vonatkozó kérelmek átvétele;

 •   apasági elismerő nyilatkozat;

 •   halottszállítási engedély kiállítása;

 •   magyarországi lakcímbejelentés, külföldi letelepedés, lakcímváltozás bejelentése;

 •   honosítás (magyar állampolgárság megszerzése);

 •   vízum;

Ezeket az ügyeket Magyarország Innsbrucki Fökonzulátusán lehet elintézni.

[Foto:szabad felhasználású foto WIX]

[Foto:szabad felhasználású foto WIX]

Bövebb információ az innsbrucki Magyar Fökonzulátus internetes oldalán található:

bottom of page